Sơn lót kháng kiềm cao cấp nội thất

TISCO-K-006 là loại sơn lót kháng kiềm cao cấp nội thất hệ nước gốc acrylic, có tác dụng làm kháng kiềm cao đối với gốc vôi tự do có trong xi măng, ngăn ngừa sự phai màu xuống cấp và đồng thời làm tăng độ bền liên kết của các loại sơn hoàn thiện như I-871, I5500, I-260 với các bề mặt được làm phẳng bằng matit cũng như các bề mặt không dùng matit. Đặc điểm: khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn mịn màng làm cho lớp sơn tiếp theo có độ thẩm mỹ cao và tăng độ bóng cho sơn hoàn thiện. TISCO-K-006 Không cháy, không độc hại, nhẹ mùi, VOC thấp, thân thiện môi trường do không…
Tháng Tư 8, 2017

Sơn lót kháng kiềm cao cấp ngoại thất

TISCO-K008 là loại sơn lót cao cấp ngoại thất hệ nước gốc acrylic, có tác dụng làm kháng kiềm cao đối với gốc vôi tự do có trong xi măng, ngăn ngừa sự phai màu xuống cấp và đồng thời làm tăng độ bền liên kết của các loại sơn hoàn thiện như T -309, I-CT04, I5501 với các bề mặt được làm phẳng bằng matit cũng như các bề mặt không dùng matit. Đặc điểm: khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn mịn màng làm cho lớp sơn tiếp theo có độ thẩm mỹ cao và tăng độ bóng cho sơn hoàn thiện. TISCO-K008 Không cháy, không độc hại, nhẹ mùi, VOC thấp, thân thiện môi trường do không chứa…
Tháng Tư 8, 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TISCO VIỆT NAM