Bột bả trong và ngoài nhà

BỘT BẢ TRONG VÀ NGOÀI NHÀ Là một sản phẩm trộn sẵn gốc cement chuyên dùng làm lớp phủ hoàn thiện cho bề mặt bê tông hay vữa trát trong nhà nước khi sơn, nhằm tạo ra bề mặt phẳng, mịn màng. THÀNH PHẦN: Cement Portland, carbonatecalcium, Calcium sulfate, Polymers.   THÔNG SỐ KỸ THUẬT: STT CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU ĐƠN VỊ TÍNH MỨC CHẤT LƯỢNG 1 Khối lượng thể tích G/dm3 950 + 50 2 Độ mịn (phần còn lại trên mặt sàng 0.08mm) % 6 3 Độ dẫn linh động của hỗn hợp 4 Thời gian đông kết: -Bắt đầu: không sớm hơn -Kết thúc, không muộn hơn Phút Phút 110 450 5 Độ giữ nước,…
Tháng Tư 11, 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TISCO VIỆT NAM