Liên Hệ

PHỤ TRÁCH KHU VỰC:

* Người quản lý: Mr.Kiên

– Khu vực: Nghệ An – Hà Tĩnh

– Số điện thoại: 0987.657.669

 

* Người quản lý: Mr.Long

– Khu vực: Vĩnh Phúc – Phú Thọ – Thái Nguyên.

– Số điện thoại: 0946.089.246

 

* Người quản lý: Mr.Nhật

– Khu vực: Hưng Yên – Hải Dương – Bắc Ninh – Hải Phòng.

– Số điện thoại:  0941.305.234

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TISCO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TISCO VIỆT NAM